Våga Leva Nu

OM MIG


Lucas Högberg

Certifierad Relations- och Sorgbearbetare

När jag var 6 år gammal dog min mamma av cancer, men min sorg kom långt senare.
Kanske berodde detta på att jag var för ung för att riktigt förstå vad som hade hänt och vad döden faktiskt innebar eller för att det var enklare, för både mig och min omgivning, att livet bara fick fortsätta.
 
Min uppväxt och mitt liv som ung vuxen blev en resa i kuperad terräng där jag ofta kände mig sviken av vuxna förebilder och andra personer i min omgivning, jag sökte svar på frågor som jag egentligen inte hade, jag flydde både fysiskt och mentalt från relationer och situationer som var för jobbiga att ta tag i. Jag gav omgivningen skulden för mitt mående.
Jag försakade relationer, blev utnyttjad och missförstådd av människor, jag utnyttjade och missförstod människor och situationer.
Jag levde med skuld över relationer och misslyckanden som påverkade mina val för framtiden.
 
När jag kom i kontakt med Sorgbearbetning, och påbörjade min egen bearbetning, trodde jag egentligen att jag var färdig med min sorg över de förluster jag haft i mitt liv men insåg att såren fanns kvar.
Jag insåg att mitt levnadssätt, mina val i livet och mina tankar inför framtiden var resultatet av att jag inte hade fullbordat mina sorger och skuldkänslor som var kopplade till tidigare relationer, både till nu levande människor och avlidna.

Nu när jag har kommit en bit på min egen resa kan jag tydligt se en förändring hos mig själv.
Jag har ett inre lugn som jag inte ens visste att jag saknade.
Jag kan nu se och förstå varför jag reagerar och känner som jag gör och bara bära de känslor som är mina att bära och välja bort det som inte är mitt att bära.
Jag kan nu hantera motgångar utan att de drar ner mig och jag kan leva mitt liv på det sätt jag vill och är menad att göra.

Mitt liv, som förr var som höga vågor på ett blåsigt hav, har nu mojnat och havet ligger spegelblankt.