Våga Leva Nu

Vad händer efter kursen?

Vad som händer när man gått Programmet för Sorgbearbetning är individuellt.

Vissa deltagare har ganska snabbt märkt en förändring i sina känslor och tankar till de relationer och händelser som man bearbetat, och för vissa har det varit en förändring och utveckling som har skett stegvis.

Gemensamt för de flesta deltagarna är att de, förutom känslomässiga lättnader till tidigare relationer, kan se en förändring hur man bemöter sina känslor i det som sker i nuet.

Här kan du läsa några citat från tidigare kursdeltagare

"Efter min skilsmässa kände jag mig väldigt ledsen och framför allt ensam.

Kursen fick mig att vända ut och in på mig själv och se mitt liv med nya ögon. Det var lite skrämmande med väldigt befriande.

Jag har idag kunnat gå vidare och se glädjen i livet och uppskatta mitt eget värde"

                              "TB"

"Ett bra pedagogiskt program med tydliga arbetsuppgifter och mallar som gör att man inte fastnar i funderingar utan bara kan jobba med hjärtat och känslan"

                              "CI"

 "Man har lärt sig hur man ska möta de känslor som kan uppstå i nya sitauationer och relationer utan att man bär dem med sig som en ny sorg eller som ytterligare en tung sten i sitt bagage."

                           "CH"

"Jag bearbetade relationen till min bror som har en psykisksjukdom och fortfarande är i livet.

Jag blev av med den skuld och skam jag känt till mig själv för att jag kanske inte alltid funnits där för honom och ledsamheten över att vi inte har en normal syskonrelation"

                                 "AH"

"Jag har fått ett nytt perspektiv på livet!"

                                    "EA"