Våga Leva Nu

Bearbetning av smärtsamma minnen och trauman

 Har du varit med om ett trauma, en olycka eller sjukdom är det inte ovanligt att du fastnar med en smärtsam minnesbild. En av de mest smärtsamma upplevelser vi kan vara med om är att någon vi älskar dör en våldsam död. Du kanske såg olyckan eller resultatet av den.

En del av er har lika störande minnesbilder av hur den ni älskade kämpade mot sin dödliga sjukdom under sina sista timmar, dagar eller veckor i livet. Vissa sjukdomar är så förödande att de förändrar utseendet på den sjuke till den grad att du nästan inte känner igen personen

Det kan också handla om att du personligen har varit med om en smärtsam eller traumatisk händelse som etsat sig fast på näthinnan.

Det kan handla om misshandel, övergrepp, mobbning eller andra kränkande handlingar, som förutom minnesbilden leder till förlust av tillit.

De flesta människor som försöker hjälpa någon att komma igenom liknande situationer ger rådet att inte tänka på saken. Det är dessvärre nästan helt omöjligt.

Det är orealistiskt att be någon glömma vad de sett, varit med om eller föreställt sig.

Vi har alla tiotusentals minnesbilder av de vi älskar och av livet i stort. En del av bilderna är underbara och glada. En del är mörka och sorgliga. Ibland är de sista minnesbilderna av en person väldigt smärtsamma, som när olyckor eller sjukdomar har förändrat personens utseende.

Ibland handlar det om själva situationen eller händelsen som är smärtsam så som exempelvis en misshandel, en våldtäkt eller andra händelser eller situationer som kan leda till PTSD, Posttraumatiskt stressyndrom.


Genom att bekräfta obehaget med minnesbilderna, eller de traumatiska händelserna, ger vi utrymme för att minnas alla de andra bilderna. Varje gång den smärtsamma bilden dyker upp behöver den bekräftas. Att bekräfta de smärtsamma minnesbilderna, samtidigt som man minns de andra, leder inte till förnekelse eller till förringande av smärtan. När den sörjande tillåts och uppmuntras att uttrycka vad de känner, sjunker de smärtsamma bilderna undan fortare. Det ger i sin tur utrymme för att se hela relationen, inte bara den smärtsamma minnesbilden.

 Hör av dig om du har några frågor, eller läs mer om våra kurser