Våga Leva Nu

Självbearbetning – Bearbetning av relationen till sig själv

 Att göra en självbearbetning är att fördjupa sig i vad vi har bidragitmed i vårt liv som har varit positivt eller negativt. Det kan även vara saker som orsakats av andra människor, men där vi haft en del i det som hänt.

Det blir ofta mer händelser som vuxen än som barn, i alla fall när det gäller negativa händelser.

Identifiera vad du har bidragit med kring tillfälliga lättnader, olyckor/sjukdomar, allmänt positiva och negativa personliga egenskaper, samt vad du önskat att du hade gjort annorlunda eller bättre.

Utöver att det kan leda till insikter kring vad du vill förändra hos dig själv, samt vad det är i livet som man vill ha mer av, kommer du troligen hitta en del saker du är skyldig dig själv en ursäkt för.

Att bearbeta relationen till själv innebär att bli tillfreds med sitt förflutna.

Du kan aldrig få dåtiden ogjord, men du kan möta framtiden utan att känna känslor som skuld, ånger, ilska och ledsamhet för tidigare händelser.

Du kan även efter bearbetningen klarare se hur du vill och kan leva ditt liv, till din fulla potential.

Hör av dig om du har några frågor, eller läs mer om våra kurser