Våga Leva Nu

Komplexa bearbetningar.

 Komplexa förluster är händelser där flera olika personer är påverkade eller inblandade.

Detta kan tex vara sjukdom eller diagnoser, mobbing på skola eller arbetsplats, missbruk eller medberoende, olyckor eller trauman, ofrivillig barnlöshet, våld i nära relationer och psykisk ohälsa bara för att nämna några.

Det är händelser som inte är kopplade till någon speciell person, men som genom den effekt det har på oss påverkar de flesta av våra relationer.

Det kan också handla om mer generell tillitsförlust, övergivenhet, en känsla av meningslöshet och misslyckande.

Vanligt med komplexa förluster är att den sörjande ser sin sorg som annorlunda än andra sörjandes och därmed extra svårbearbetad – vilket den inte är.

All sorg är unik och individuell, men det gör inte sorgen i sig annorlunda eller svårare att bearbeta.

Fokus ligger ändå på det som har hänt och de tankar och känslor som detta väcker. Oavsett vilken typ av förlust man har varit med om är lösningen att gå tillbaka till det som ursprungligen hände och bearbeta känslorna man kände där och då samt de känslor som har uppkommit efter händelsen.

Hör av dig om du har några frågor, eller läs mer om våra kurser