Våga Leva Nu

" I vår kultur får vi lära oss hur vi skaffar saker - utbildning, arbete, bostad, vänner, partner och barn - men förvånansvärt lite om hur vi gör när vi förlorar dem"

Eftersom du läser detta, är sannolikheten stor att ditt hjärta är brustet.

Det kan ha orsakats av skilsmässa, dödsfall, brustna kärleksförhållanden eller vänskap som inte längre finns kvar.

Du kanske sitter fast med smärtsamma minnesbilder.

Oavsett anledningen till att ditt hjärta är brustet, så mår du antagligen inte bra.

Oavsett om förlusten skedde nyligen eller för länge sedan, kan den begränsa ditt liv.

Du får, under kursen, verktygen för att kunna bearbeta dina känslor och dina tidigare händelser för att få tillbaka ditt liv, din trygghet och din styrka.

Dessa verktyg har sedan användning för i resten av ditt liv.

Att läka ett brustet hjärta


Det finns många orsaker till att ett hjärta brister

Förhållanden som tar slut, svek och otrohet är nog det vi först och främst tänker på som orsak.

Men även dödsfall, mobbing, arbetslöshet, stress och andra faktorer påverkar vårt hjärtas status.Programmet för Sorgbearbetning


Programmet för Sorgbearbetning kan beskrivas som en kurs,eller som ett pedagogiskt program, med terapeutiska effekter för deltagarna.

Kursen syftar till att deltagarna ska uppnå känslomässig läkning och försoning i sina relationer -utan motpartens medverkan. Det fungerar därför mycket väl vid dödsfall, men även då motparten inte vill eller kan medverka i en försoningsprecess.

Under kursen får deltagaren kunskap om hur de kan genomföra ett sorgearbete. Med stöd av Kursledaren genomför den sörjande därefter sitt eget sorgarbete.Läs mer

Vad händer efter kursen?

Läs om vad tidigare kursdeltagare har för erfarenheter

I samarbete med Begravningsbyrå Heaven & Juridik sker programstart löpande

Var: Begravningsbyrå Heaven & Juridik, Tuve Torg, Göteborg

Kurs: 8 tillfällen á 2 timmar (tillfälle 6 är 3 timmar)

Litteratur: Litteratur och studiematerial ingår

Anmälan eller frågor görs direkt till Begravningsbyrån på tel 031-121290, kontakta@begravningsbyraheaven.se

Pris: 5 600:-


OM MIG

Lucas Högberg

Certifierad Relations- och Sorgbearbetare


När jag var 6 år gammal dog min mamma av cancer, men min sorg kom långt senare.

Kanske berodde detta på att jag var för ung för att riktigt förstå vad som hade hänt och vad döden faktiskt innebar eller för att det var enklare, för både mig och min omgivning, att livet bara fick fortsätta.

FÖLJ MIG